Giới thiệu

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Khách hàng tìm mã bảo hành được dán trên sản phẩm.
Sử dụng mã Serial để kích hoạt qua Website bảo hành hoặc quét mã barcode trên tem bảo hành để tự dộng lấy thông tin kích hoạt qua APP.

Kích hoạt bảo hành qua website

Truy cập

Kích hoạt bảo hành qua App

Tải ngay

YÊU CẦU BẢO HÀNH QUA WEBSITE

Hoặc liên hệ số điện thoại chăm sóc khách hàng : 19006788